กระทรวง.png
กรม.png

แผนผังแสดงสินค้า : เสื้อผ้า และ เครื่องแต่งกาย

A 01 :

วิสาหกิจชุมชนสหพร พุทธมณฑล

A 02 :

พลอยอำไพเครื่องประดับ

A 03 :

บุญทิวา จิวเวลรี่

A 04 :

ร้านแพรว บูติก

A 05 :

A 06 :

A 07 :

งานผ้าประดิษฐ์

A 08 :

ร้านฝ้ายย้อมไม้

A 09 :

ปลากัดผ้าไทย

A 10 :

มณีเจ้าพระยาปทุมธานี

A 11 :

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย(PIMPILA)

A 12 :

วนาลี ยิ้มสรวล

A 13 :

พีระพัฒน์ พามา

A 14 :

A 16 :

A 18 :

ศศิวิมลเครื่องหนัง

A 20 :

A 21 :

อลีนาเพิ์ล

A 23 :

ธิริน กระเป๋าแก้ว

A 24 :

เครื่องประดับหินสีณัฐพัชร์

A 25 :

นินจาครามสกล

A 26 :

A 27 :

วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมกำไลทอง

A 28 :

กัญญาผ้าไทย

A 29 :

วิสาหกิจ ชุมชน กลุ่ม กระเป๋า หนัง แท้

A 30 :

กระเป๋าหนังคำพันธ์

A 33 :

กลุ่มแม่บ้านเขตห้วยขวาง (GHK)

A 34 :

เอ.เอส การค้า

A 35 :

จินดาผ้าฝ้าย

A 37 :

A 38 :

บ.ยูโฟร์เดอะเน็กบอดี้ จก

A 40 :

ร้าน สมคิดเครื่องเงิน

A 41 :

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ(ทอผ้า)บ้านโนนดู่

A 42 :

ร้านต่อเงินต่อทอง

A 43 :

บริษัท บ้านทองสมสมัย จำกัด

A 45 :

วัลลภาผ้าไทย

A 46 :

กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว

A 47 :

indy blue เสื้อผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

A 48 :

กลุ่มวสช. เครื่องประดับอำนวยพร

A 49 :

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านสองแคว

A 141 :

ริสาผ้าไทย

A 145 :

เอสเจพี ซิลเวอร์