กระทรวง.png
กรม.png

แผนผังแสดงสินค้า : อาหารและเครื่องดื่ม

D 95 :

มานิตาไทยสแนค

D 97 :

วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมหม่อนไหม อ.ผาขาว จ.เลย

D 98 :

กะปิระนอง พริกแกงใต้ บ้านครูสมบูรณ์

D 99 :

แม่ล้วน สุธาทิพย์

D 100 :

นิจจังฟูดส์

D 101 :

บจก. เจริญอนันตสิน

D 102 :

บริษัท คัดสรร ฟาร์ม จากัด

D 103 :

วิสาหกิจ ชุมชนบ้านเขาแหลม

D 104 :

วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา

D 105 :

หจก.เกลาโต้เฟรซ

D 106 :

วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนลูกแชมป์

D 107 :

บริษัท คินเซน2019(ประเทศไทย) จำกัด

D 108 :

ข้าวอบกรอบไรซ์เบอรี่ ตราบางกอก

D 109 :

มณีจันทร์ ของฝากโคราช

D 110 :

วิสาหกิจชุมชนน้ำปลาหวานต้นหอม

D 112 :

ลูกชิ้นหมูอาเหลียง

D 113 :

อ๊อดกรีนฟิช

D 114 :

ร้านภัทรษา

D 115 :

วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง(ณัชกร)

D 116 :

ภูเก็จแก้ว น้ำปลาหวาน

D 117 :

น้ำพริกคุณแม่ทองคำ (ไทยชิลลี่ฟูดส์ 999 จำกัด)

D 120 :

เรนโบว์ กระเพาะ ปลา

D 121 :

ยำทีเด็ด

D 123 :

วิสาหกิจอินทรีย์ถิ่นช้าง

D 124 :

พรานพอเพียง ออร์แก นิค ไลฟ์ สไตล์ แอนด์ ฟาร์ม

D 125 :

เกี๊ยว4พี่น้อง

D 126 :

บริษัท สหพันธ์ฟู้ดส์ จำกัด

D 127 :

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย แปรรูปเห็ด

D 128 :

บจก.ซีซ่าฟูดส์

D 129 :

วิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ

D 130 :

บจก. อารยโชคทรัพย์

D 131 :

D 132 :

เบ๊นซ์โซยา

D 133 :

ไข่เค็มกะทิครูกุ้ง

D 134 :

บริษัท จอมพันธ์ กรุ๊ป จำกัด

D 135 :

กุลรภัส กะปิหวานพิษณุโลก

D 136 :

D 137 :

บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด

D 138 :

น้ำงาม บ้านรักษ์ภูมิ

D 139 :

D 140 :

ลิตาโฮมเมด

D 142 :

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามเพิ่มทรัพย์

D 143 :

PUFF. Meat Marinade (พัฟ มีท แมริเนด)

D 146 :

ลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า